Zmiany w imporcie towarów od 1 października 2020 r.

Od 1 lipca 2020 r. weszły w życie zmiany w zakresie importu towarów wprowadzone ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. 2019, poz. 1495).

Zgodnie ze zmianami wynikającymi z tej ustawy ustawodawca od 1 lipca 2020 r. wprowadził do ustawy o VAT możliwość rozliczania VAT należnego od importu towarów w deklaracji podatkowej dla wszystkich podatników VAT czynnych, którzy, zasadniczo, dokonują zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych.

Z przepisów wynika, że podatnicy rozliczający podatek należny z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji VAT będą wyłączeni z możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT.

Jednym z wymogów rozliczenia VAT należnego od importu towarów dokonanego na podstawie art. 33a ustawy o VAT w deklaracji VAT-7 było (art. 33a ust. 6 ustawy o VAT) przedstawienie naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów. Wymóg ten od 1 października został uchylony przepisem art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1520). W konsekwencji import towarów dokonany od dnia 1 października 2020 r. nie będzie musiał skutkować przedstawieniem naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej. Wynika to z art. 12 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z jego treścią: przepisów art. 33a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do importu towarów dokonanego przed dniem 1 października 2020 r. Równocześnie import towarów dokonany na podstawie art. 33a ustawy o VAT do końca września 2020 r. musi skutkować przedstawieniem naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów.

Skutkiem uchylenia tej regulacji (ust. 6 art. 33a ustawy o VAT) jest brak obowiązku przedstawiania naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów. Przyczyną zmiany jaka nastąpiła od 1 października 2020 r. jest wprowadzenie od tej daty obowiązku przekazywania przez podatników VAT czynnych, a więc również tych, którzy dokonali importu towarów na podstawie art. 33a ustawy VAT, do organów podatkowych nowego JPK_VAT zawierającego ewidencję i deklarację dla celów VAT. Weryfikacja prawidłowości rozliczenia podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej będzie dokonywana przez organy podatkowe na podstawie ewidencji VAT zawierającej dokładne dane dotyczące rozliczania m.in. VAT od importu towarów, w tym oznaczania podatku naliczonego z tytułu importu towarów symbolem „IMP”.

W związku z uchyleniem obowiązku przedstawienia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów potwierdzających rozliczenie podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej dokonano również zmiany treści art. 33a ust. 7 ustawy o VAT, która ma charakter dostosowawczy w związku z uchyleniem art. 33a ust. 6 ww. ustawy.

Po zmianie art. 33a ust. 7 ww. ustawy stanowi, że w przypadku gdy podatnik pomimo skorzystania z ułatwienia dotyczącego rozliczenia podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej podatnik nie rozliczył tego podatku w całości lub w części w danym okresie rozliczeniowym straci prawo do rozliczania podatku bezpośrednio w deklaracji podatkowej w odniesieniu do tej nierozliczonej kwoty. W takiej sytuacji podatnik będzie musiał zapłacić do urzędu skarbowego właściwego do poboru kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego nierozliczoną kwotę podatku wraz z odsetkami.

Uchylenie ust. 9-11 jest konsekwencją uchylenia ust. 6 oraz zmiany treści ust. 7 art. 33a ustawy o VAT i ma charakter porządkowy.

/ VAT / Tagi: , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *