Tagi: obowiązek

25

Mar2021
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie C‑895/19 A. przeciwko Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej wypowiedział się na temat zgodności z prawem UE polskich przepisów w zakresie rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. Sąd rozpatrywał zgodność polskich przepisów ustawy o VAT w ... Więcej

25

Mar2021
Zgodnie z treścią art. 106i ust. 7 pkt 1 ustawy o VAT: faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed: 1) dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi; 2) otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty. Z powyższej regulacji ... Więcej

04

Mar2021
Ostatnio kilkakrotnie spotkałem się z pytaniem, czy faktura wystawiona w celu udokumentowania przyszłej wpłaty na poczet usług budowlanych wykonywanych na rzecz innego podatnika powoduje powstanie u sprzedawcy obowiązku podatkowego. W niniejszym tekście postaram się odpowiedzieć na to pytanie. W świetle art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. ... Więcej

25

Lut2021
Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powinna być, w świetle art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, obowiązkowo ewidencjonowana przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Usługi najmu na rzecz ww. osób również powinny być w ten sposób ewidencjonowane. Należy jednak pamiętać, że przy świadczeniu ... Więcej
25 lutego 2021Wojciech Zajaczkowski

04

Paź2020
Od 1 lipca 2020 r. weszły w życie zmiany w zakresie importu towarów wprowadzone ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. 2019, poz. 1495). Zgodnie ze zmianami wynikającymi z tej ustawy ustawodawca od 1 lipca 2020 r. ... Więcej
4 października 2020Wojciech Zajaczkowski

21

Lip2020
Opłaty za użytkowanie wieczyste reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020, poz. 65 t.j.). Art. 71 ust. 4 tej ustawy wskazuje, że: „opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za ... Więcej

03

Kwi2020
Obowiązujące od 1 maja 2019 r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących nałożyło na podatników dodatkowe obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obecnie podatnicy są zobowiązani do zapoznania osób prowadzących u niego ewidencję przy zastosowaniu kasy rejestrującej ... Więcej
3 kwietnia 2020Wojciech Zajaczkowski

09

Paź2019
Ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1751) ustawodawca od 1 listopada 2019 r. do ustawy o VAT wprowadzi obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment). Zgodnie z art. 108a ust. ... Więcej
9 października 2019Wojciech Zajaczkowski

22

Maj2019
Jak wcześniej Państwa informowałem obowiązujące od 1 maja 2019 r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących nałożyło na podatników dodatkowe obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, w tym związane z odebraniem od osób prowadzących ewidencję przy ... Więcej

01

Lut2019
Informowałem Państwa w maju ubiegłego roku, że Rząd skierował do Komisji Europejskiej wniosek o zastosowanie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Wniosek ten jest w dalszym ciągu jest rozpatrywany, jednak Komisja Europejska udostępniła projekt z dnia 23.01.2019 r. decyzji wykonawczej w sprawie upoważnienia Polski do wprowadzenia ... Więcej