Zmiany w VAT w 2021 roku

Początek 2021 roku, to okres wprowadzenia zmian w VAT dotyczących porządkowania, tak przynajmniej twierdzi Ministerstwo Finansów, przepisów w ustawie o podatku od towarów i usług wynikających z ustawy SLIM VAT.

Wydawało się, że epidemia COVID-19 przyhamuje zmiany w tym podatku. Z doniesień prasowych, których źródła znajdują się w Ministerstwie Finansów, oraz z projektów aktów prawnych dostępnych na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji wynika, że nie będziemy narzekać na brak zmian w VAT również w 2021 r. Ministerstwo Finansów przygotowało kilka rozwiązań, które będą wprowadzone w najbliższym czasie. Poniżej informacyjny skrót proponowanych rozwiązań:

Kwiecień 2021 r.

Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie JPK_VAT wynikający z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Poniższe zmiany mają być stosowane już od rozliczenia za kwiecień 2021 r.:

 • zostanie zmieniony sposób ewidencjonowania paragonów za przejazd autostradą oraz biletów za przewóz osób,
 • nastąpią istotne zmiany w stosowaniu symboli GTU, m.in. dotyczących leków, alkoholi, części budowli i lokali, usług niematerialnych, itp.
 • mają nastąpić radykalne zmiany w stosowaniu oznaczeń MPP (mechanizm podzielonej płatności) oraz TP (podmioty powiązane),
 • niektóre podmioty nie będą musiały stosować oznaczeń TP,
 • oznaczanie GTU i kodami procedur dokumentów RO i WEW,
 • będzie istniała możliwość ujmowania korekt podatku naliczonego „in minus” na podstawie dokumentów WEW,
 • nastąpią zmiany w zakresie danych wykazywanych przy imporcie towarów.

Maj 2021 r.

Zmiany w kasach fiskalnych związane z dwoma nowymi rozporządzeniami technicznymi. Wprowadzone zostaną e-paragony.

Lipiec 2021 r.

 1. Kolejne zmiany w kasach fiskalnych wynikające z wprowadzenia kas online dla następujących rodzajów czynności podlegających VAT:
 • usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.
 1. Zmiany w sposobie wykazywania w JPK_VAT paragonów z NIP.
 2. Zmiany wprowadzone przepisami UE dotyczącymi sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów z innych krajów członkowskich UE. Regulacje są zawarte w:
 • dyrektywie Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość (Dz. Urz. UE L 348 s. 7), oraz
 • dyrektywie Rady (UE) 2019/1995 z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość oraz niektórych krajowych dostaw towarów (Dz. Urz. UE L 310 s. 1).

Zmiany mają dotyczyć w szczególności rozszerzenia i modyfikacji procedury szczególnej rozliczanej w małym punkcie kompleksowej obsługi (Mini One Stop Shop – MOSS), stosowanej do usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną na:

 • inne niż ww. usługi świadczone na rzecz konsumentów,
 • wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość, oraz
 • dostawy towarów w państwie członkowskim dokonywane przez interfejsy elektroniczne takie jak platforma handlowa, platforma, portal ułatwiające te dostawy.

Zmiany będą dotyczyć również likwidacji zwolnienia z VAT na import towarów o małej wartości spoza UE na rzecz konsumentów i stworzenie specjalnej procedury poboru podatku od importu towarów do wartości 150 euro.

Projekt nie trafił jeszcze do Sejmu. Projekt ustawy o zmianie ustawy o VAT jest obecnie dostępny na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji.

 1. Możliwość rejestracji na platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych w celu korzystania z systemu TAX FREE od 2022 r.

Październik 2021 r.

 1. Krajowy System e-Faktur – dokumentów wystawianych w formacie xml i przekazywanych klientowi przez platformę e-Faktur prowadzoną przez Ministerstwo Finansów. Faktury tak przesyłane byłyby również archiwizowane na tej platformie.

Powyższe wynikać będzie z ustawy o VAT. Obecnie jest to projekt z dnia 1 lutego 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – dostępny na www.rcl.gov.pl .

 1. Projekt ustawy SLIM VAT2. Założenia ustawy są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Ustawa dotyczyć będzie m.in.:
 • likwidacji duplikatów faktur i zmian w treści faktur korygujących,
 • dłuższego termin na wystawienie faktur przed transakcją,
 • zmian w zakresie korygowania transakcji importu towarów,
 • uszczegółowienia regulacji w zakresie korekt podatku należnego i naliczonego przy WNT i imporcie usług,
 • zmian w odliczaniu VAT przy imporcie usług, a po wyroku TSUE z 18 marca 2021 r., zapewne również zmian w rozliczaniu WNT,
 • wydłużenia terminu odliczenia VAT naliczonego poprzez korektę wcześniejszych okresów rozliczeniowych,
 • ułatwień dotyczących rezygnacji stosowania zwolnienia przy dostawie nieruchomości,
 • zmian w składaniu druku VAT-26,
 • ważnych zmian w uldze na złe długi, oraz
 • zmiany w mechanizmie podzielonej płatności.

Jak wynika z powyższego zmian jest dużo i dotyczą istotnych zagadnień związanych z rozliczaniem podatku. Warto monitorować zmiany, które są ważne dla Państwa jednostki lub organizacji. Ponadto zmiany będą następować również od stycznia 2022 r., w szczególności dotyczące TAX-FREE oraz zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

/ VAT / Tagi: , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *