Zmiany w WDT możliwe od 1 lipca 2020 r.

Sejm po kilku miesiącach zwłoki wznowił prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw – druk sejmowy 208.

W zakresie VAT projekt reguluje kwestie transakcji WDT/WNT, które, w związku z regulacjami unijnymi, powinny wejść w życie (choć nie weszły) od 1 stycznia 2020 r. Zmiany dotyczą:

  • magazynów typu call-off stock (obecnie: magazynów konsygnacyjnych) w handlu transgranicznym,
  • transakcji łańcuchowych, w szczególności określenia podmiotu, który będzie dokonywał nabycia wewnątrzwspólnotowego,
  • dostaw wewnątrzwspólnotowych w zakresie przesłanek materialnych uprawniających do zastosowania stawki 0%, w tym posiadania NIP UE nabywcy, złożenia prawidłowej informacji podsumowującej (VAT-UE), posiadania odpowiednich dokumentów potwierdzających WDT.

Projekt przede wszystkim zmienia obowiązki dokumentacyjne realizowane przez podmiot prowadzący magazyn call-off stock oraz jednoznacznie wskazuje podmiot, który może taki magazyn prowadzić.

Ważną częścią zmian są wymogi do zastosowania stawki 0% przy WDT, tzw. przesłanki materialne, które ulegają istotnej modyfikacji. Jako nowe warunki zostaną wskazane przez ustawodawcę podanie, czyli przekazanie przez nabywcę dostawcy nr VAT UE, na potwierdzenie czego dostawca będzie musiał posiadać zmaterializowany dowód np. w postaci maila nabywcy z podaniem jego właściwego i ważnego VAT UE. Ponadto dostawca wewnątrzwspólnotowy będzie zobowiązany terminowo złożyć informację podsumowującą VAT-UE bez żadnych błędów w zakresie dostaw wewnątrzwspólnotowych. Ewentualne błędy będzie można sprostować i wyjaśniać, jednak procedura wyjaśniania błędów jest niejasna, a nadto nie wiadomo dokładnie o jakie błędy ustawodawcy chodzi.

Zgodnie z projektem przygotowanym w dniu 6 maja 2020 r. przez Komisję Finansów Publicznych Sejmu wskazane przepisy mają wejść w życie z dniem 1 lipca 2020 r. Głosowanie nad ustawą jest zaplanowane na 27-29 maja br. Uwzględniając fakt, że pod koniec czerwca Senat ma zaplanowane posiedzenie, możliwe jest przyjęcie ustawy jeszcze w czerwcu, tak aby weszła w życie od 1 lipca 2020 r.

Pozostałe zmiany ustawy dotyczą podatku CIT i mają przeciwdziałać rozbieżnościom w kwalifikacji struktur hybrydowych, które są wykorzystywane przez międzynarodowe korporacje do stosowania agresywnej optymalizacji podatkowej. Przepisy ATAD 2 obejmują różnice w relacjach pomiędzy systemami opodatkowania przedsiębiorstw w państwach członkowskich i nakazują wprowadzenie uregulowań, które spowodują odmowę zaliczenia płatności do kosztów uzyskania przychodów lub nakażą zaliczenie kwoty do przychodu.

Natomiast zmiany dotyczące Ordynacji podatkowej, w związku ze zmianami w ustawie o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami i nałożeniem na organy podatkowe  obowiązku automatycznego przekazywania informacji o transgranicznych schematach podatkowych, przewidują również zmianę w zakresie retrospektywnego przekazywania informacji o schematach podatkowych transgranicznych, która dotyczy obowiązków wspomagającego, a także uszczegółowiają przesłanki obowiązku przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schemacie podatkowym transgranicznym, który spełnia przesłankę szczególnej cechy rozpoznawczej.

Ponadto projekt przewiduje wprowadzenie zmian w przepisach związanych z nadawaniem numeru schematu podatkowego (NSP), w tym doprecyzowanie przepisów dotyczących pełnomocnictw szczególnych na gruncie przepisów o schematach podatkowych.

/ VAT / Tagi: , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *