Likwidacja deklaracji VAT

Jak wynika z komunikatów opublikowanych przez Ministerstwo Finansów oraz doniesień prasowych Ministerstwo Finansów od 2019 r. zamierza zlikwidować deklaracje VAT dla podatników VAT czynnych.

Zdaniem Ministerstwa Finansów rezygnacja z deklaracji VAT jest możliwa z uwagi na wprowadzony od początku tego roku obowiązek spoczywający na wszystkich podatnikach VAT czynnych comiesięcznego przesyłania struktury JPK_VAT do organów skarbowych.

Jaki jest cel?

W ocenie resortu nastąpi w ten sposób zmniejszenie obowiązków informacyjnych dla przedsiębiorców. Pozwoli to również na zmniejszenie kosztów i realizację założeń Konstytucji Biznesu. Zgodnie z jej brzmieniem administracja nie będzie pozyskiwać od podatników danych, które są zawarte w innych formularzach.

Jak wynika z wyjaśnień Ministerstwa Finansów powstanie nowa struktura do przesyłania plików JPK. Będzie ona zawierała nie tylko informacje dotyczące zakupów i sprzedaży, lecz również zadeklarowane kwoty do wpłaty, zwrotu, czy przeniesienia. Będzie również zawierała inne dane, których obecnie nie zawiera JPK_VAT, np. informacje o stosowaniu metody VAT marża, czy też zawiadomienie o skorzystaniu z ulgi na złe długi. Nowa struktura ma nosić nazwę JPK_VDEK i nie będzie dublowana z JPK_VAT. Ta ostatnia zostanie zlikwidowana. Ministerstwo Finansów jest podobno na etapie prac przygotowawczych do wydania nowego rozporządzenia w sprawie wzoru i struktury nowego pliku JPK_VDEK.

Część pól w nowej strukturze JPK_VDEK będzie przygotowywane przez samego podatnika. Tak będzie z dysponowaniem nadwyżką podatku naliczonego oraz polami dotyczącymi korekt podatku naliczonego w obecnej części D.3. deklaracji VAT.

Czy MF zdąży?

Jeżeli zapowiadane zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2019 r., to taka struktura już powinna zostać opublikowana. Zostały bowiem jedynie 4 miesiące na przystosowanie systemów informatycznych i księgowych do nowych obowiązków.

Uwzględniając fakt, że struktury takiej jeszcze nie ma w mojej ocenie jest mało prawdopodobne, aby ta struktura zastępująca deklaracje VAT weszła w życie od 1 stycznia 2019 r. Bardziej realny wydaje się 2 kwartał 2019 r.

Problemy z likwidacją deklaracji

Z wprowadzeniem takiej struktury wiążą się nowe zagadnienia i komplikacje. Niezależnie bowiem od ewentualnej likwidacji deklaracji VAT-7 i VAT-7K pozostaną w obiegu informacje podsumowujące składane wraz z deklaracjami VAT. Są to VAT-UE oraz VAT-27. W sprawie tych druków nie słychać o obowiązkowym ich przesyłaniu w formie ustrukturyzowanej (JPK). Ponadto niektórzy podatnicy podatku VAT składają więcej niż jedną deklarację za jeden okres rozliczeniowy. Przykładem mogą być taksówkarze rozliczający się ryczałtowo i wykonujący inne czynności podlegające VAT niż usługi taksówek.

Kolejny problem to podatnicy rozliczający się kwartalnie. Jeżeli będą co miesiąc składać JPK_VDEK z wykazaną kwotą rozliczenia miesięcznego okresu (zobowiązanie, kwota zwrotu, kwota do przeniesienia), to czy nie nastąpi równoczesny obowiązek wpłaty podatku w związku z nową strukturą JPK. Czy wobec powyższego zachowają oni możliwość kwartalnego rozliczania podatku? Czy też pod pozorem likwidacji dodatkowych obowiązków podatkowych (deklaracja VAT) zostanie zlikwidowana możliwość kwartalnego rozliczania VAT?

Ponadto zmiany wprowadzające JPK_VDEK wymuszą również zmiany w ustawach podatkowych. Chodzi o przepisy odnoszące się do deklaracji podatkowych, czy struktur JPK m.in. art. 82 § 1b ustawy Ordynacja podatkowa, czy art. 99 ustawy o VAT. Czy uda się je przeprowadzić w tak krótkim czasie?

Nie mniej istotną kwestią jest zgodność tej projektowanej zmiany z proponowanymi przez Unię Europejską przepisami w zakresie VAT w celu ich ujednolicenia i uproszczenia. Jednym z takich projektów Komisji Europejskiej jest ujednolicenie w państwach członkowskich UE deklaracji podatkowych dla podatku VAT. Czy wobec powyższego likwidacja deklaracji VAT i wprowadzenie nowej struktury JPK_VDEK nie spowoduje, że za rok czy dwa powrócimy do deklaracji VAT, ale w ujednoliconym unijnym wydaniu.

Należy również zaznaczyć, że pozostałe deklaracje VAT, jak choćby VAT-8, VAT-9M, VAT-13, czy VAT-14, które dotyczą szczególnych transakcji lub są najczęściej składane przez podatników VAT zwolnionych w dalszym ciągu będą składane w formie dotychczasowej.

/ VAT / Tagi: , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *