Zapowiadane zmiany w VAT

Czekające podatników zmiany w 2018 i 2019 r. w zakresie podatku od towarów i usług nie są projektowane w jednym akcie prawnym. Zmian jest kilka. Niestety nie wiadomo, czy nie będzie kolejnych. Poniżej znajduje się zestawienie planowanych nowelizacji z podaniem stopnia zaawansowania prac legislacyjnych.

Kast fiskalne

 • Pierwsza zmiana dotyczy kas rejestrujących. Projekt zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, który ma wprowadzić do ustawy o VAT kasy online jest obecnie rozpatrywany w Sejmie. Kasy te będą przekazywać w czasie rzeczywistym do serwera Ministerstwa Finansów (tzw. Centralnego Repozytorium) dane odnośnie sprzedaży dokonywanych na takich kasach rejestrujących. Ustawa ta ma wejść w życie z dniem 1 października 2018 r.

Zmiany mają dotyczyć zarówno wprowadzenia nowych kas, terminów ich instalacji, branż, które będą stosować nowe kasy, jak również wycofywania kas dwurolkowych, a także wielu zagadnień związanych z warunkami i kryteriami technicznymi dotyczącymi kas rejestrujących. Pisałem na ten temat w kwietniu 2018 r.

Bony, usługi telekomunikacyjne i elektroniczne

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, który jeszcze nie został przesłany do Sejmu przewiduje wprowadzenie zmian mających na celu implementację stycznia 2019 r.:
  • dyrektywy Rady 2016/1065 z 27 czerwca 2016 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do bonów na towary lub usługi Celem dyrektywy 2016/1065 mającej na celu uproszczenie, modernizację i ujednolicenie przepisów dotyczących VAT mających zastosowanie do bonów na towary lub usługi.
  • dyrektywy Rady 2017 /2455 z 5 grudnia 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość mającej na celu zmniejszenie kosztów i uciążliwości związanych z rozliczaniem podatku VAT od usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych.

Przepisy wynikające z ww. dyrektyw wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2019 r.

Inne zmiany

 • Od stycznia 2019 r. powinny zostać obniżone stawki podatku VAT na 22% i 7%. Z informacji pochodzących z Ministerstwa Finansów wynika, że stawki 23% i 8% mają być utrzymane na stałe. Oznaczałoby to konieczność nowelizacji ustawy o VAT w tym zakresie do końca 2018 r.
 • Ministerstwo Finansów projektuje również od 2019 r.:
  • Likwidację deklaracji podatkowych VAT i zastąpienie ich składanymi informacjami pochodzącymi z JPK. Spowodowałoby to rezygnację z możliwości rozliczeń kwartalnych dla podatników składających deklaracje VAT-7K.
  • Zmiany w zakresie stawek podatkowych i rezygnację z PKWiU na rzecz innej systematyki towarów i usług objętych obniżonymi stawkami, ale również towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem, czy towarów i usług do których nie stosuje się zwolnień podmiotowych.
  • Wprowadzenie obowiązkowego split payment dla branż objętych załącznikiem 11, 13 i 14 do ustawy o VAT. Dotyczą one odwrotnych obciążeń oraz towarów wrażliwych).
  • Jest jeszcze projekt ustawy o zmianie ustawy o VAT, który m.in. miał wprowadzić obowiązkowe podawanie NIP na paragonie fiskalnym. Projekt ten miał wejść w życie od lipca 2018 r., jednak prace nad nim zostały wstrzymane przez Ministerstwo Finansów.

Istnieją jeszcze inne projekty zmian w ustawie o VAT, które znajdują się w projektach innych ustaw. Nie wymieniam ich wszystkich, gdyż nie zostały jeszcze przekazane do Sejmu. Stąd nie ma pewności, czy wejdą one w życie od 2019 r.

/ VAT / Tagi: ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *