Tagi: deklaracja

08

Lut2021
Od 1 listopada 2019 r. ustawodawca zmienił w ustawie o VAT treść art. 99 ust. 3a pkt 2, który stanowił, że podatnicy, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, chyba ... Więcej

04

Paź2020
W Dzienniku Ustaw z dnia 22 września 2020 r. zostało opublikowane (poz. 1626) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług od podmiotów innych niż zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni. Rozporządzenie zostało wydane w oparciu o ... Więcej
4 października 2020Wojciech Zajaczkowski

09

Sie2020
W podatku VAT obowiązuje system rozliczania się miesięczny i kwartalny. Podmioty, które są małymi podatnikami mogą rozliczać się kwartalnie. Definicja małego podatnika zawarta jest w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT, zgodnie z którą ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o małym podatniku - rozumie się przez ... Więcej
9 sierpnia 2020Wojciech Zajaczkowski

28

Maj2020
W Dzienniku Ustaw z dnia 22 maja 2020 r. pozycja 907 zostało opublikowane nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie deklaracji importowej o podatku od towarów i usług. Zmiana rozporządzenia jest wynikiem zmiany w ustawie o VAT wprowadzonej w art. 33b ust. ... Więcej

24

Maj2020
W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych (Dz.U. 2020, poz. 803). Nowe rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r. Równocześnie utraci moc dotychczasowe rozporządzenie Ministra ... Więcej

24

Maj2020
Zgodnie z regulacjami ustawy o VAT podatnicy świadczący wyłącznie usługi taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu według stawki 4% na podstawie art. 114 ustawy o VAT składają do urzędu skarbowego deklarację VAT-12. Natomiast podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu według stawki 4%, jak również wykonujący ... Więcej

31

Paź2019

Nowe wzory deklaracji VAT

0  
W dniu 31 października 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019, poz. 2104). W wyniku wydania ww. rozporządzenia uchylone zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia ... Więcej
31 października 2019Wojciech Zajaczkowski

12

Mar2019
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mają możliwość, pod pewnymi warunkami, zawieszenia wykonywanej przez siebie działalności. Prawo przedsiębiorców Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach określonych w niniejszej ustawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. Zawieszenie dz.g. ... Więcej

11

Mar2019
Czy podatnik czynny będący małym podatnikiem w rozumieniu przepisów ustawy o VAT rozliczający się kwartalnie dokonując rocznej korekty podatku naliczonego (w sytuacji, gdy wykonuje czynności opodatkowane i zwolnione od podatku VAT) powinien dokonać tej korekty w deklaracji VAT-7K składanej za I kwartał kolejnego roku podatkowego oraz w JPK_VAT ... Więcej

01

Lut2019
W dniu 31 stycznia 2019 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019, poz. 193). Rozporządzenie wprowadza nowe wzory deklaracji VAT-7 wzór (19) i VAT-7K ... Więcej