Nowy wzór zawiadomienia ZAW-NR

W Dzienniku Ustaw z dnia 3 lipca 2020 r. poz. 1188 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Rozporządzenie wprowadza nowy wzór zawiadomienia ZAW-NR obowiązujący od 4 lipca 2020 r.

Nowy wzór ZAW-NR dotyczy sytuacji dokonania przelewu na rachunek, który nie jest zawarty w oficjalnym wykazie podatników VAT, tj. rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT. Zmiany wzoru druku ZAW-NR są wynikiem zmian przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o PIT i CIT, które nastąpiły od 1 lipca 2020 r. Więcej: https://wzajaczkowski.pl/nowe-procedury-skladania-zawiadomienia-zaw-nr/

Nowy wzór ZAW-NR zawiera następujące zmiany:

  • skrócono nazwę wzoru formularza przez usunięcie daty ustawy o podatku od towarów i usług: „Zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług”,
  • podstawa prawna – zaktualizowano podstawy prawne ustawy o VAT, ustawy o PIT, ustawy o CIT oraz Ordynacji podatkowej,
  • w związku ze zmianą terminu składania druku ZAW-NR z 3 na 7 dni od dnia zlecenia przelewu termin składania – „3 dni” zastąpiono „7 dni”, dodano również przypis nr 2 objaśnień o treści: „Zawiadomienie składa się przy pierwszej zapłacie należności przelewem na ten rachunek.”,
  • jako miejsce składania wskazano – „Naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla wystawcy faktury.” zamiast urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury. Ponadto zlikwidowano wcześniejszy przypis nr 2 objaśnień o treści: „W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, właściwym organem podatkowym jest organ podatkowy, który był właściwy dla zmarłego podatnika w dniu jego śmierci.”.

W pozostałym zakresie formularz ZAW-NR nie uległ zmianie.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 4 lipca 2020 r.

/ VAT / Tagi: ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *