Projekt rozporządzenia – zamiany JPK_VAT

Ministerstwo Finansów przygotowało i opublikowało na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji projekt z dnia 9 marca 2021 r. rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów „w związku z licznymi wątpliwościami interpretacyjnymi i postulatami podatników przygotowano propozycję zmian w zakresie wykazywania w JPK_VAT”:

1)         paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT,

2)         faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami,

3)         oznaczeń w zakresie grup towarów i usług (GTU), o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia,

4)         procedur, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia,

5)         zmniejszenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy.

Jak wynika z powyższego dokumenty za przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami staną się fakturami (odpowiednia zmiana zostanie zapewne dokonana w rozporządzeniu z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur), które wykazywać się będzie zbiorczo na podstawie dokumentów wewnętrznych albo na podstawie paragonów fiskalnych (jak w przypadku biletów za przejazd autostradą płatną).

Ponadto zbiorczo będzie się wykazywać paragony z NIP ujęte w ewidencji z kas rejestrujących, czyli tak jak do tej pory, lecz na stałe.

Istotnie zmienią się poszczególne wyjaśnienia do oznaczeń GTU i procedur. Tu zmiany będą znaczne, idące jednak w kierunku dotychczasowej praktyki, np. w przypadku napojów alkoholowych oznaczeniem GTU_01 będą objęte alkohole do spożycia, a nie perfumy, czy płyny do spryskiwaczy samochodowych, na co wskazuje treść obecnej regulacji. Zmiany obejmą wszystkie kody GTU od 01 do 13.

Nie będzie się oznaczało kodami GTU i kodami procedur dokumentów „RO”. Natomiast dokumenty wewnętrzne „WEW” nie będą oznaczane symbolami GTU, co oznacza, że obowiązkowo są i będą oznaczane kodami procedur.

Zmniejszenie podatku naliczonego w wyniku korekt dokonanych na podstawie art. 86 ust. 19a ustawy o VAT będzie mogło być dokonane na podstawie dokumentu wewnętrznego „WEW”.

Transakcje objęte mechanizmem podzielonej płatności będą oznaczane symbolem MPP, gdy będą objęte obowiązkiem stosowania, jak i wówczas, gdy mechanizm podzielonej płatności stosowany będzie dobrowolnie. Taki zapis spowoduje, że będzie taki chaos, w ewidencjach VAT, że trudno sobie wyobrazić. Sprzedawca będzie oznaczał dobrowolny MPP, a nabywca nie, bo nie zapłaci w taki sposób. Sprzedawca nie oznaczy MPP, a nabywca, gdy zapłaci w mechanizmie podzielonej płatności będzie musiał oznaczyć MPP. A to tylko przykłady nieobowiązkowego MPP.

Jeszcze większe komplikacje czekają podatników w związku z oznaczaniem transakcji z podmiotami powiązanymi – „TP”. Jak wskazano w projekcie rozporządzenia symbol „TP” pojawi się w ewidencji podatku należnego, gdy dokonane będą: „dostawy towarów lub świadczenia usług dla podmiotu powiązanego, w których łączna kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, przy czym do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania – oznaczenie „TP”.”.

Zamiast upraszczać przepisy, np. wprowadzić minimalny limit kwoty brutto na fakturze, np. 5.000 zł, to Ministerstwo Finansów idzie w absurdalnym kierunku, a mianowicie w kierunku wartości transakcji wynikającej z umowy, a nie wartości wynikającej z faktury. Czyli kwota 20 zł na fakturze do umowy zawartej na kwotę 100.000 zł będzie oznaczana „TP”, a faktura na 14.000 zł i takiej też wartości transakcja nie będzie oznaczana „TP”, bo nie przekroczy progu 15.000 zł. Ciężko to komentować. Na dodatek zamiast zaprzestać komplikowania ewidencji Ministerstwo Finansów pisze, że: „proponowana zmiana ma służyć uproszczeniu realizacji obowiązków ewidencyjnych, aby wyeliminować konieczność oznaczania transakcji, które nie miałyby adekwatnego znaczenia dla celów analitycznych i kontrolnych administracji skarbowej”.

Oczywiście to nie wszystkie zmiany. Poszczególne elementy będę się starał sukcesywnie omawiać.

Zmiany w JPK_VAT mają wejść w życie z dniem następnym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

/ VAT / Tagi: , , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *