Przekazywanie środków pomiędzy rachunkami VAT

Czy możliwe jest przekazywanie środków pomiędzy rachunkami VAT?

Zgodnie z art. 62b ust. 2 pkt 6 ustawy Prawo bankowe rachunek VAT może być obciążony wyłącznie w celu przekazania środków na inny rachunek VAT posiadacza rachunku VAT prowadzony w tym samym banku przy użyciu komunikatu przelewu, w którym posiadacz w miejsce informacji, o których mowa w:

a) art. 108a ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – wskazuje kwotę przekazywanych środków,

b) art. 108a ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – wpisuje wyrazy „przekazanie własne”,

c) art. 108a ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – wskazuje numer, za pomocą którego posiadacz jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług.

Z powyższego zapisu normatywnego wynika, że podatnicy, którzy chcieliby przekazać swoje środki pieniężne zgromadzone na jednym rachunku VAT na inny rachunek VAT mogliby to zrobić jedynie wówczas, gdy oba rachunki VAT byłyby w tym samym banku. Natomiast przekazanie środków pieniężnych pomiędzy rachunkami VAT w dwóch różnych bankach jest niemożliwe.

Skutki dla podatników

Takie ukształtowanie treści przepisu powodowałoby, że podatnicy prowadzący przedsiębiorstwa wielooddziałowe, gdy oddziały miałyby konta bankowe w różnych bankach, napotkaliby na istotne problemy z przekazywaniem swoich własnych pieniędzy zgromadzonych na rachunkach VAT pomiędzy różnymi bankami. Komplikacje pojawią się wówczas, gdy oddziały przedsiębiorstwa wypracowują dochód otrzymując VAT na rachunki VAT. Natomiast siedziba firmy nie realizując sprzedaży dokonuje zakupów i nie może skorzystać z podatku otrzymanego przez oddziały na ich rachunki VAT.

Ten sam problem mógłby wystąpić w jednostkach samorządu terytorialnego (jst). W  JST poszczególne jednostki budżetowe i zakłady budżetowe tej samej jednostki samorządowej nie mogłyby VAT otrzymanego od kontrahentów na rachunki VAT przekazywać do jednostki nadrzędnej na jej rachunek VAT.

Również Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej odpowiadając na pytanie dotyczące działania split payment wyjaśnia:

Czy mogę przelewać środki pomiędzy własnymi rachunkami VAT utworzonymi w różnych bankach?

Nie, takie środki można przelać tylko w ramach jednego banku.

Pomimo treści ww. przepisu oraz wyjaśnień Ministerstwa Finansów banki nie wypracowały mechanizmu blokującego przekazywanie własnych środków zgromadzonych na rachunkach VAT w dwóch różnych bankach.

Wobec powyższego od dnia 1 lipca 2018 r. możliwe jest przekazywanie własnych środków zgromadzonych na rachunku VAT w jednym banku na rachunek VAT w innym banku. W komunikacie przelewu w miejscu danych adresata, jak i NIP kontrahenta należy podać własne dane, a w miejscu nr faktury – jakikolwiek ciąg cyfr.

Przelew zostanie zrealizowany, a problem dla wskazanych wyżej podmiotów zostanie rozwiązany. Za realizację takiego przelewu wbrew treści ustawy Prawo bankowe nie grożą podatnikowi żadne konsekwencje, czy sankcje.

Należy jednak podkreślić, że podmioty publiczne jakimi są jednostki samorządu terytorialnego realizując taki przelew powinny mieć świadomość, że postępują wbrew literalnej treści przepisu art. 62b ust. 2 pkt 6 ustawy Prawo bankowe.

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *