Tagi: bony

10

Maj2018
Przyczyna nowelizacji ustawy Projekt nowelizacji ustawy o VAT od stycznia 2019 r. (z dnia 26 kwietnia 2018 r.) przewiduje wprowadzenie zmian mających na celu implementację: 1)     dyrektywy Rady 2016/1065 z 27 czerwca 2016 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do bonów na towary lub usługi;... Więcej