Aplikacja mobilna zamiast kasy rejestrującej

Uchwalona w dniu 15 marca 2019 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. 2019, poz. 675) wprowadziła w art. 111b ustawy o VAT regulację o treści: Ewidencja sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1, w odniesieniu do niektórych grup podatników lub rodzajów czynności może być prowadzona przy użyciu kas rejestrujących mających postać oprogramowania, spełniających wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 3 pkt 2.

Kasa, czy coś innego?

Jak wskazywało Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu ww. ustawy: ewidencja sprzedaży, w odniesieniu do niektórych grup podatników lub rodzajów czynności, może być prowadzona przy użyciu kas rejestrujących mających postać oprogramowania, spełniających wymagania, które będzie mógł określać minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia (…). Kasa rejestrująca w postaci oprogramowania ma być aplikacją możliwą do zainstalowania na dowolnym urządzeniu łączącym się z internetem. Sprzedawca będący użytkownikiem takiej kasy nie będzie musiał używać „typowej” kasy rejestrującej – wystarczający byłby tablet lub komputer i drukarka. Na komputerze będzie instalowane oprogramowanie, dzięki któremu paragon byłby przesyłany „online” do Szefa KAS.

Powyższy przepis i wyjaśnienia jednoznacznie wskazują na potencjalną i docelową możliwość zastępowania kas rejestrujących aplikacjami (programami) instalowanymi na urządzeniach elektronicznych (smartfon, tablet, laptop itp.). Konieczne byłoby jedynie połączenie urządzenia z internetem (w celu przesyłania danych do MF) oraz z urządzeniem drukującym paragon dla klienta.

Aplikacja zastąpi kasę fiskalną

W dniu 02.04.2019 r. rząd przyjął ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw  skierowaną do Sejmu. Ustawa zmienia m.in. ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, w której w art. 2 pkt 43 zaproponowano zmodyfikowanie pojęcia taksówki. Według projektu taksówka to pojazd samochodowy, odpowiednio wyposażony i oznaczony, przeznaczony do przewozu osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z kierowcą oraz ich bagażu podręcznego za opłatą ustaloną na podstawie:

a) taksometru, albo

b) aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 13b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Równocześnie w świetle projektowanego art. 13b ust. 1 ustawy o transporcie drogowym: rozliczenie opłaty za przewóz osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego, może się odbywać przy użyciu aplikacji mobilnej spełniającej wymagania określone w odrębnych przepisach oraz wymagania dla kas rejestrujących mających postać oprogramowania określone w przepisach o podatku od towarów i usług.

W efekcie ustawodawca dopuszcza po zmianie przepisów ustalanie opłaty za przejazd taksówką przy pomocy taksometru. Możliwe będzie też korzystanie wyłącznie z samej aplikacji mobilnej (czyli aplikacji zastępującej taksometr będącą jednocześnie kasą wirtualną). Wymagania tej aplikacji będą określone w przepisach wydanych na podstawie ustawy o transporcie drogowym (w porozumieniu z Ministrem Finansów).

W akcie wykonawczym, w celu prawidłowego naliczania opłat za przewóz osób oraz zabezpieczenia danych gromadzonych przez aplikację mobilną, mają zostać określone minimalne wymagania dla aplikacji mobilnej oraz sposób zabezpieczenia danych gromadzonych przez tę aplikację.

Dla kogo aplikacja?

Wprowadzenie ww. rozwiązania będzie dotyczyło przede wszystkim takich podmiotów jak Uber, iTaxi, czy Taxify. Ostatnie protesty taksówkarzy wynikają ze sprzeciwu tej grupy zawodowej wobec umożliwienia ww. podmiotom legalnego przewozu osób – tak jak taksówkom.po

Końcowo należy zauważyć, że aplikacje mobilne będą mogły być szerzej wdrażane, zastępując tradycyjne kasy rejestrujące. Nastąpi to jednak po wcześniejszym określeniu czynności i podatników, którzy będą mogli je stosować. Podatnik nie będzie zobowiązany do nabycia kasy, lecz jedynie do aplikacji, którą zainstaluje na dowolnym urządzeniu telekomunikacyjnym lub komputerze. Ministerstwo Finansów na razie nie informuje jakie inne czynności będą mogły być fiskalizowane (poza usługami przewozu osób) za pomocą aplikacji.

Projektowana nowelizacja ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

/ VAT / Tagi: , , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *