Rozporządzenia VAT wprowadzone i projektowane

Rozporządzenia dotyczące podatku VAT ostatnio opublikowane w Dzienniku Ustaw:

  1. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020, poz. 576) – rozporządzenie dostosowuje termin wejścia w życie rozporządzenia do terminu zmienionego ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020, poz. 568) oraz zmienia do końca grudnia 2020 r. sposób wykazywania w ewidencji VAT paragonów fiskalnych uznanych za faktury VAT;
  2. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2020, poz. 527);
  3. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020, poz. 430).

Projekty rozporządzeń dotyczące podatku VAT będące w trakcie procedowania:

  1. projekt z dnia 26.03.2020 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Projekt przewiduje zwolnienie z podatku VAT importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, które zostaną przekazane w drodze darowizny na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, w celu wykorzystania przez te podmioty tych towarów przy realizacji ich zadań, wynikających z przepisów prawa, podejmowanych w związku ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS CoV-2.

Projekt przewiduje również zwolnienie z VAT importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, które przekazane zostaną w drodze darowizny na rzecz podmiotów leczniczych, których zadaniem będzie wyłącznie leczenie pacjentów zakażonych wirusem SARS CoV-2;

  1. projekt z dnia 25 marca 2020 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących – o projekcie tego rozporządzenia piszę w artykule: „E-paragony wyłącznie w kasach online”;
  2. projekt z dnia 13 marca 2020 r. rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług od podmiotów innych niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni

Projekt dotyczy nowych wzorów druków VAT-8 oraz VAT-9M, które mają być obowiązujące od rozliczenia za kwiecień 2020 r.;

  1. projekt z dnia 10.03.2020 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania;
  2. Projekt z dnia 22.11.2019 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania;
  3. projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock;
  4. projekt z dnia 14 lutego 2020 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu.
/ VAT / Tagi: , , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *