Tagi: usługi finansowe

11

Mar2019
Dynamiczne Przeliczanie Walut (DCC) to usługa, która w momencie dokonywania transakcji na terminalu płatniczym daje posiadaczom kart płatniczych swobodę wyboru waluty płatności. Posiadacz karty może zapłacić za transakcję w walucie karty (np. EURO), albo w walucie danego kraju (np. PLN). Terminal płatniczy automatycznie rozpoznaje kartę walutową i proponuje ... Więcej

06

Lip2018
Mechanizm podzielonej płatności a regres ubezpieczeniowy Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi na pytania Federacji Przedsiębiorców Polskich dotyczące działania od 1 lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej płatności w przypadku regresu ubezpieczeniowego. Federacja zwróciła się do Ministerstwa Finansów o wyjaśnienie, czy działalność polegająca na ubezpieczaniu krótkoterminowych należności i wypłacie odszkodowań swoim ubezpieczającym, ... Więcej