Druk VAT-R będzie można składać elektroniczne za pośrednictwem CEIDG

Jak wynika z projektu rozporządzenia z dnia 19 marca 2018 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (dostępnego na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji) Ministerstwo Finansów proponuje, aby przedsiębiorcy mogli składać zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R) w formie elektronicznej. W konsekwencji druk VAT-R będzie można składać elektroniczne za pośrednictwem CEIDG.

VAT-R i co jeszcze?

Poza składaniem zgłoszenia VAT-R podatnicy będą również mogli składać za pośrednictwem CEIDG oświadczenia/zawiadomienia podatnika o wyborze/rezygnacji z opodatkowania według 19% stawki podatku dochodowego (PIT-ZI). Podatnicy będą mogli składać także oświadczenia/zawiadomienia podatnika o wyborze/rezygnacji z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-ZRI).

Dla oświadczeń/zawiadomień PIT-ZRI oraz PIT-ZI Ministerstwo Finansów przygotowało nowe projekty rozporządzeń. Wynikać mają  z nich nowe wzory oświadczeń/zawiadomień dla podatników, którzy osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy albo wybrali albo zrezygnowali z opodatkowania PIT podatkiem liniowym.

Obecnie § 2 ust. 2 zmienianego rozporządzenia umożliwia przesyłanie przez CEIDG wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16). Wniosek PIT-16 przedsiębiorca ma prawo dołączyć do wniosku o wpis do CEIDG. Natomiast aktualnie obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości przesyłania przez CEIDG zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R).

Jak podpisywać nowe druki?

Po zmianie przepisów ww. druki, tj. VAT-R, PIT-ZRI oraz PIT-ZI będą mogły być podpisane potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, jeżeli będą przesyłane przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej.

W wyniku zmiany ww. przepisów podatnicy będą mogli wniosek o wpis do CEIDG składać elektronicznie podpisując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  Wniosek taki będzie mógł być też podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Natomiast wniosek o wpis do CEIDG w formie papierowej, będzie złożony w wybranym urzędzie gminy. Będzie też wysłać wniosek listem poleconym na adres wybranego urzędu gminy. Wniosek taki zostanie przekształcony przez gminę na postać dokumentu elektronicznego. Zostanie wówczas opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Następnie zostanie przesłany do CEIDG nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu otrzymania wniosku.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Aktualizacja:

Rejestracja VAT na nowych drukach

 

/ VAT / Tagi: ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *