E-faktury już od jesieni 2021 r.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt z dnia 1 lutego 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF) wprowadza możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych, jako jednej z dopuszczanych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.

Przyjmuje się, że faktura ustrukturyzowana będzie uznana za rodzaj faktury elektronicznej, tym samym do faktur ustrukturyzowanych, co do zasady, będą miały zastosowanie ogólne regulacje prawne dotyczące faktur elektronicznych, za wyjątkiem przepisów szczególnych wprowadzanych ww. projektem ustawy. Faktury ustrukturyzowane będą wystawiane i otrzymywane przez podatników za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj.: Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Projektowane regulacje będą miały charakter fakultatywny, jednak stosowanie faktur ustrukturyzowanych przez sprzedawcę będzie wymagało akceptacji odbiorcy takiej faktury, np. poprzez zaakceptowanie stosownego komunikatu w aplikacji e-Mikrofirma lub samego poboru faktur z systemu przez API. Do faktur ustrukturyzowanych nie będą miały zastosowania przepisy regulujące zasady wystawiania duplikatów faktur, określone w art. 106l ustawy o VAT, ponieważ nie będzie istniała możliwość zagubienia lub zniszczenia faktury przesłanej za pośrednictwem KSeF.

Wystawianie faktur ustrukturyzowanych będzie odbywało się bezpośrednio w programie finansowo-księgowym podatnika. Faktura zostanie następnie przesłana poprzez API do systemu e-Faktur. W tym celu konieczne będzie uwierzytelnienie się podatnika w systemie. Po uwierzytelnieniu się w systemie podatnik będzie mógł przeglądać wystawione i otrzymane faktury ustrukturyzowane, a także będzie mógł przesłać w formacie xml lub przekonwertować do PDF dowolną fakturę lub paczkę faktur.

Wprowadzona zostanie możliwość upoważnienia do wystawienia faktur ustrukturyzowanych w imieniu podatnika lub do dostępu do takich faktur np. dla biura rachunkowego lub konkretnej osoby.

Po przesłaniu faktury, KSeF przydzieli numer identyfikujący tę fakturę w systemie z oznaczeniem daty i czasu. Numer identyfikujący fakturę będzie miał charakter systemowy i – jak wskazuje Ministerstwo Finansów – nie należy go utożsamiać ze stanowiącym element faktury numerem, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT (czyli numerem faktury nadawanym przez sprzedawcę). W dniu przydzielenia fakturze ustrukturyzowanej przez system numeru identyfikującego tę fakturę, będzie ona uznawana za wystawioną i jednocześnie za otrzymaną.

Wszystkie faktury, w tym również faktury korygujące, będą mogły być sporządzone w systemie księgowo-finansowym podatnika oraz przesłane do KSeF za pomocą API. Faktura ustrukturyzowana będzie mogła być korygowana zarówno w drodze faktury korygującej według zasad dotychczas obowiązujących, jak i faktury korygującej w postaci faktury ustrukturyzowanej, czyli wystawionej za pośrednictwem KSeF.

Faktury ustrukturyzowane będą sporządzane (przygotowywane) przez podatnika w jego  własnym systemie finansowo-księgowym według wzoru udostępnionego przez Ministerstwo Finansów. Mikroprzedsiębiorcy będą mieli też dostęp do aplikacji webowej e-Mikrofirma, za pomocą której będzie można wystawiać i przesyłać faktury ustrukturyzowane.

Ministerstwo przygotowało dla podatników stosujących faktury ustrukturyzowane zachętę polegającą na przyspieszeniu terminu zwrotu podatku z 60 do 40 dni.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 października 2021 r.

/ VAT / Tagi: , , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *