Nowe wzory deklaracji WDT i WNT nowych środków transportu

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych (Dz.U. 2020, poz. 803). Nowe rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r. Równocześnie utraci moc dotychczasowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu (Dz. U. 2015, poz. 2244).

Załącznikami nowego rozporządzenia są deklaracje VAT-10 i VAT-11 w nowych w wzorach. Druk VAT-10(6), to deklaracja o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu i stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia, natomiast druk VAT-11(6), to deklaracja o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu i stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia zmieniającego.

Zmiany wzorów deklaracji są wynikiem zmian od 1 lipca 2020 r. jakie nastąpią w podatku VAT, a w szczególności likwidacją dotychczasowych deklaracji VAT-7 i VAT-7K, a także wprowadzeniem dla wszystkich podatników VAT czynnych obowiązku składania JPK_VAT z nowymi danymi obejmującymi część deklaracyjną i ewidencyjną.

Nowe wzory ww. deklaracji są oparte na dotychczasowych wzorach deklaracji VAT-10(5) i VAT-11(5). Zmiany polegają przede wszystkim na uszczegółowieniu w główce deklaracji podmiotów składających deklaracje. Do wzorów deklaracji VAT-10(5) i VAT-11(5) w główce w oznaczeniu „Składający” wprowadzono następujące zmiany:

  • w VAT-10 zapis „VAT-7, VAT-7K, VAT-D lub VAT-8” zastąpiono zapisem „ , o których mowa w art. 99 ust. 1-3 ustawy lub deklaracji, o której mowa w art. 99 ust. 8 ustawy”,
  • w VAT-11 zapis „VAT-7, VAT-7K lub VAT-D , dokonujące wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu.” zastąpiono zapisem „ , o których mowa w art. 99 ust. 1-3 ustawy, dokonujące okazjonalnie wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków”.

Ponadto wprowadzono zmiany o charakterze technicznym i redakcyjnym, w tym uaktualniono publikatory przywołanych ustaw, zaktualizowano nazwy deklaracji, ujednolicono nazewnictwo obu wzorów deklaracji, wykreślono obowiązek podawania numeru „REGON”. Nastąpiła również zmiana numeracji kolejnych pól w związku z usunięciem pozycji „Poczta”.

Obecnie na stronach internetowych Ministerstwa Finansów nie ma jeszcze nowych wzorów deklaracji VAT-10 i VAT-11. Są one dostępne w Dzienniku Ustaw.

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *