Stawka 0% VAT na laptopy i tablety

Sprzęt elektroniczny, w szczególności komputerowy, jest opodatkowany podstawową 23% stawką podatku. Może być opodatkowany stawką 0%, gdy transakcja jest uznawana za eksport towarów lub wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. W odniesieniu do transakcji krajowych możliwość zastosowania stawki 0% istnieje (art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT), gdy dostawy sprzętu komputerowego są dokonywane na rzecz:

  1. dla placówek oświatowych,
  2. dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym.

Jak wskazuje art. 43 ust. 9 ustawy o VAT przez placówki oświatowe, o których mowa m.in. w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Natomiast sprzęt komputerowy, który na preferencyjnych warunkach może być objęty stawką 0% jest wymieniony w załączniku nr 8 ustawy o VAT, o czym stanowi art. 83 ust. 13 ustawy o VAT.

Sprzęt komputerowy wymieniony w załączniku nr 8 ustawy o VAT to:

  • jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych,
  • drukarki,
  • skanery,
  • urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących)
  • urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Jak wynika z powyższego nie każdy sprzęt komputerowy może być opodatkowany stawką 0%. Stawka ta dotyczyć może wyłącznie towarów wymienionych w załączniku nr 8 do ustawy o VAT. Inne towary tam niewymienione nie korzystają z ww. preferencji. Dlatego też nie mogą korzystać z obniżonej stawki VAT takie towary jak laptopy, czy tablety.

Ministerstwo Finansów postanowiło jednak na okres trwania pandemii koronawirusa wprowadzić stawkę 0% dla dostaw sprzętu komputerowego, który obecnie nie jest objęty stawką preferencyjną, tj. laptopów a także tabletów.

Obniżona stawka 0% dla laptopów i tabletów wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2020, poz. 715).

Wyłącznie ww. towary będą mogły korzystać ze stawki 0%, ale tylko wówczas, gdy dostawa ta będzie stanowiła darowiznę (będzie nieodpłatna), o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT (podatnikowi przy nabyciu tych towarów musiało przysługiwać w całości lub w części prawo do odliczenia podatku naliczonego) na rzecz:

  • placówek oświatowych;
  • organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora OSE, o którym mowa w ustawie o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym;
  • organów prowadzących szkołę lub placówkę, o których mowa w art. 4 pkt 16 ustawy Prawo oświatowe – w celu dalszego nieodpłatnego przekazania prowadzonym placówkom oświatowym.

Stawka w wysokości 0% będzie miała zastosowanie pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy darowizny pomiędzy podatnikiem a jednym z ww. podmiotów, na którego rzecz dokonywana jest darowizna sprzętu komputerowego. Dodatkowo, w przypadku dokonania darowizny na rzecz organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, wymagane jest posiadanie przez podatnika kopii umowy darowizny tego sprzętu dokonanej przez te organizacje na rzecz placówek oświatowych. W przypadku zaś darowizny dokonywanej na rzecz organów prowadzących placówki oświatowe wymagane jest, aby z umowy zawartej pomiędzy podatnikiem a tym podmiotem wynikało, że sprzęt komputerowy zostanie również nieodpłatnie przekazany do prowadzonej przez ten organ placówki oświatowej.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 22 kwietnia 2020 r. i od tej daty do końca czerwca 2020 r. będzie obowiązywała czasowa preferencja dotycząca obniżonej do 0% stawki VAT na laptopy i tablety przekazywane nieodpłatnie przeznaczone dla ww. placówek oświatowych.

/ VAT / Tagi: , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *