Usługi taksówek w nowym JPK_VAT

Zgodnie z regulacjami ustawy o VAT podatnicy świadczący wyłącznie usługi taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu według stawki 4% na podstawie art. 114 ustawy o VAT składają do urzędu skarbowego deklarację VAT-12. Natomiast podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu według stawki 4%, jak również wykonujący inne czynności podlegające podatkowi VAT (opodatkowane lub opodatkowane i zwolnione od VAT) są obowiązani składać do urzędu skarbowego poza deklaracją VAT-12 deklarację VAT-7 albo VAT-7K.

Zgodnie z dotychczasowym stanowiskiem Ministerstwa Finansów podatnicy świadczący wyłącznie usługi taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu są zobowiązani do składania JPK_VAT w wersji obowiązującej do końca czerwca 2020 r., który zawiera dane o sprzedaży wykazane z deklaracji VAT-12. Natomiast podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu, jak również wykonujący inne czynności podlegające podatkowi VAT są zobowiązani do składania JPK_VAT (w wersji obowiązującej do końca czerwca 2020 r.) zawierającego dane wynikające zarówno z deklaracji VAT-12, jak i deklaracji VAT-7 albo VAT-7K.

W tym ostatnim przypadku podatnik składający deklarację VAT-7 (VAT-7K) oraz deklarację VAT-12 musi dokonać indywidualnego scalenia danych z ewidencji i przekazać do Ministerstwa Finansów jeden plik JPK_VAT.

Dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych rozliczających się ryczałtem sytuacja radykalnie zmieni się od rozliczenia za lipiec 2020 r. Ministerstwo Finansów przypomniało, że od rozliczenia za lipiec br. podatnicy składający deklarację VAT-12 nie będą mieć obowiązku przekazywania nowego JPK_VAT.

Komunikat Ministerstwa Finansów ma następującą treść:

Nowy JPK_VAT, który zawiera część ewidencyjną i deklaracyjną, będzie dotyczyć wyłącznie rozliczeń VAT, które obecnie składa się na deklaracjach VAT-7 i VAT-7K. Nie będzie natomiast odnosić się do skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12), jak również pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14).

Podatnicy, którzy rozliczają VAT na tych deklaracjach, w tym na skróconej deklaracji VAT-12, nie będą mieć obowiązku składania nowego JPK_VAT z deklaracją.”.

Ułatwienie dla podatników – taksówkarzy rozliczających się ryczałtem będzie jednoznaczne. Nie będą oni musieli składać nowego JPK_VAT. Natomiast, gdy będą poza deklaracją VAT-12 wykonywali inne czynności podlegające VAT, wówczas nie będą musieli scalać ewiden + Dodaj nową kategorię cji w celu wygenerowania jednego JPK_VAT dla dwóch deklaracji. W takiej sytuacji podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych równocześnie wykonujący inne czynności w zakresie VAT złożą nowy JPK_VAT zawierający jedynie dane, które obecnie są ujmowane w deklaracji VAT-7 albo VAT-7K.

Sprzedaż wykazywana w deklaracji VAT-12 nie będzie prezentowana w nowym pliku JPK_VAT.

Kłopotem dla organów podatkowych mogą być jednak faktury zakupu, wykazywane przez podatników VAT czynnych, na których to wykazana jest kwota podatku naliczonego wynikająca ze świadczonej przez taksówkarza usługi opodatkowanej ryczałtem wskazanym w art. 114 ustawy o VAT.

Świadczący usługę taksówki osobowej opodatkowaną ryczałtem nie wykaże tej faktury w swoim pliku JPK_VAT, gdyż nie będzie miał obowiązku jego składania. Natomiast podatek od takiej usługi opodatkowanej ryczałtowo wykaże nabywca odliczający od niej VAT, choć faktury sprzedaży nie będzie w JPK_VAT.

Na pocieszenie można wskazać, że przypadki odliczania VAT od usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem są stosunkowo rzadkie, nie będzie więc to częsta sytuacja.

/ VAT / Tagi: , , , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *