Wprowadzone i planowane zmiany w VAT

W kwietniu, maju 2019 r. weszły w życie zmiany przepisów dotyczących podatku VAT. W najbliższym czasie zostaną uchwalone lub już zostały przyjęte przez Sejm kolejne nowelizacje ustawy o VAT. Poniżej znajduje się przegląd tych nowelizacji z odnośnikami do nich oraz krótkie informacje o najważniejszych postanowieniach tych ustaw i projektów.

  1. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018, poz. 2191).

Ustawa wprowadziła obowiązek odbierania przez podmioty publiczne ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, które wykonawcy będą mogli przesyłać. Zasadniczo ustawa weszła w życie 18 kwietnia 2019 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2191/1

 

  1. Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. 2019, poz. 675).

Ustawa nakłada na niektórych podatników obowiązek instalacji i fiskalizacji czynności podlegających VAT przy zastosowaniu kas online. Wprowadza również zmiany m.in. dotyczące zasad zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, nakłada na podatników dodatkowe obowiązki np. fiskalizacji określonych czynności na kasach online, zapewnienia dostępu kasy fiskalnej do internetu, zgłoszenia kasy do przeglądu technicznego pod groźbą kary finansowej.

Ustawa weszła w życie z dniem 1 maja 2019 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/675/1

 

  1. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa została przyjęta przez Sejm i będzie rozpatrywana przez Senat na posiedzeniu w dniach 8-10 maja 2019 r.

Ustawa wprowadza tzw. białą listę podatników wraz z informacjami o rachunkach bankowych. Realizacja płatności na inne konto niż w wykazie podatników będzie skutkować odpowiedzialnością solidarną w VAT oraz wyłączeniem wydatku z kosztów podatkowych.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r., jednak głównie postanowienia ustawy mają wejść w życie od 1 stycznia 2020 r.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3301

 

  1. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.

Ustawa jest rozpatrywana przez Sejm.

Ustawa dotyczy wprowadzenia nowej matrycy stawek podatkowych poprzez odejście od PKWiU 2008 na rzecz CN (towary) oraz PKWiU 2015 (usługi).

Ustawa ma wejść w życie 1 czerwca 2019 r., jednak głównie postanowienia ustawy mają wejść w życie od 1 stycznia 2020 r.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3255

 

  1. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.

Ustawa nie została jeszcze przesłana do Sejmu.

Ustawa w zakresie zmian w VAT ma wprowadzić możliwość, pod pewnymi warunkami, rozliczania VAT od importu w deklaracji. Warunki rozliczania VAT od importu towarów będą analogiczne jak zasady rozliczania VAT od WNT.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 czerwca 2019 r. (termin wydaje się nierealny).

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321366/katalog/12577133#12577133

 

  1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa nie została jeszcze przesłana do Sejmu.

Ustawa ma zlikwidować deklaracje VAT i wprowadzić obowiązek przesyłania w formie JPK ewidencji i deklaracji VAT.  Przesyłany plik będzie nosił nazwę JPK_VDEK. Ustawa modyfikuje zakres prowadzonej ewidencji i danych przekazywanych do Ministerstwa Finansów. Wprowadza również sankcje za nieprawidłowe przesyłanie plików JPK_VDEK.

Ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2020 r., jednak wyłącznie wobec dużych przedsiębiorców. Pozostali podatnicy będą przekazywać JPK_VDEK od 1 lipca 2020 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318705/katalog/12554088#12554088

 

  1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa nie została jeszcze przesłana do Sejmu.

Ustawa ma wprowadzić wiele zmian do ustawy o VAT, w tym możliwość przesyłania faktur VAT RR elektronicznie, dostosowanie przepisów ustawy do orzecznictwa ETS (Kozuba Premium Selection) w zakresie opodatkowania nieruchomości, zmian w zakresie spraw celnych, podawania NIP na paragonie jako warunku koniecznego do wystawienia faktury.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308701/katalog/12493622#12493622

/ VAT / Tagi: , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *