Kategoria: VAT

05

Sie2019
W wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ETS) z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie C‑127/18 A–PACK CZ s.r.o. rozstrzygnięto problem prawa wierzyciela do korekty podatku należnego z tytułu ulgi na złe długi w sytuacji, gdy dłużnik przestał być podatnikiem VAT. Stan faktyczny: A–PACK CZ czeska spółka ... Więcej
5 sierpnia 2019Wojciech Zajaczkowski

05

Sie2019
W wyroku z dnia 5 lutego 2019 r. sygn. akt I FSK 230/17 Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął sprawę sposobu uzyskania potwierdzenia odbioru otrzymania przez kontrahenta faktury korygującej, która była przesyłana elektronicznie. Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco: Spółka dokumentuje świadczenie usług i dostawy towarów wystawiając faktury ... Więcej
5 sierpnia 2019Wojciech Zajaczkowski

29

Maj2019
Jak rozliczyć podatki dochodowe i VAT jeżeli okleimy reklamami samochód osobowy, dla którego podatnik nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu i pojazd ten jest wykorzystywany do celów działalności gospodarczej i celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (celów prywatnych)? VAT: W świetle art. 86a ust. 1 ustawy o ... Więcej

29

Maj2019
W związku z wprowadzeniem od 1 maja 2019 r. do sprzedaży kas online ustawodawca w ustawie z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. 2019, poz. 675) dokonał zmiany treści art. 111 ... Więcej

22

Maj2019
W projektowanej ustawie o zmianie ustawy o VAT (o której pisałem tydzień temu – projekt z dnia 14 maja 2019 r.), która ma zlikwidować mechanizm odwrotnego obciążenia a w jego miejsce wprowadzić mechanizm podzielonej płatności ma zostać wprowadzony dodatkowy element na fakturze. Będzie on obowiązkowy dla ... Więcej

22

Maj2019
Jak wcześniej Państwa informowałem obowiązujące od 1 maja 2019 r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących nałożyło na podatników dodatkowe obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, w tym związane z odebraniem od osób prowadzących ewidencję przy ... Więcej

16

Maj2019
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2019, poz. 816) zawiera wiele nowych obowiązków nałożonych na podatników. Jednym z nich jest obowiązek wynikający z § 6 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia oznaczenia literowego od „A” do „G” właściwych stawek ... Więcej

16

Maj2019
Ministerstwo Finansów na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy likwidujący mechanizm odwrotnego obciążenia dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 11 i nr 14 do ustawy o VAT oraz modyfikujący zasady odpowiedzialności solidarnej nabywcy, przy równoczesnym wykreśleniu z ustawy o VAT załącznika nr 13. W ... Więcej

16

Maj2019
Obowiązujące od 1 maja 2019 r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz.U. 2019, poz. 820) wprowadziło nowe warunki odliczania lub zwrotu kwoty wydanej na zakup kasy ... Więcej

09

Maj2019
Obowiązujące od 1 maja 2019 r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących nałożyło na podatników dodatkowe obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nowe obowiązki podatników Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących ... Więcej